Derneğimizin Amacı

SALKONDER
Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği

  • Ülkemizin tarıma dayalı sanayi sektörlerinden önemli bir kol olan Salça, Konserve ve Donmuş Gıda Sektörünü hem kalite hem de ticari anlamda dünya standartları seviyesinde rekabetçi olmayı sürdürecek ve kendini yenileyip geliştirebilecek yapıda olmayı,
  • Sözleşmeli Tarımın gelişimini, yayılmasını sağlamayı,
  • Kamu ve özel sektör kuruluşları ile iletişim halinde olmayı,
  • Tüketici haklarına saygıyı,
  • Rekabet Kurulu kararlarına uymayı ve rekabetin hukuk çerçevesinde olmasını,
  • Yurt içi ve yurt dışı gıda kanun ve yönetmeliklere, regülasyonlara uymayı ve bütün bunları sürdürebilirlik esası içinde yürüten bir sivil toplum örgütü olarak devam ettirmeyi esas alan bir dernektir.